مجلس ایشان، مجلس حیا، راستگویی و امانت بود

● مجلس ایشان، مجلس حیا، راستگویی و امانت بود.
از سیره رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم

● از بیانات
آیت الله یثربی مدظله