آگوست, 2019

  • 31 آگوست

    پاسخ بهتبری

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله تبرّی از دشمنان اهل بیت علیهم السلام با رعایت شرایط تقیه واجب است.