ازدواج با فرقه علی اللهی

استفتائاتدسته بندی: فقهیازدواج با فرقه علی اللهی
سؤال:

به علت عدم آگاهی به حکم شرعی مسئله، خانمی از اهل فرقه عَلی اللهی را به همسری گرفتم، در این مدت به علت داشتن مذهب خاص خودش، به انجام وظایف شرعی ما مقید نیستند نماز نمی‎خواند، روزه نمی‎گیرد و سایر تکالیف شرعی را انجام نمی‌دهد و از فرقه خود پیروی می‎کند. آیا عقد ما صحیح بوده است یا خیر؟

اگر باطل است، تکلیف مهریّه و سایر حقوق او چگونه است؟

تکلیف بچه های ما چیست؟

پاسخ:

با فرض قول به الوهیت امیرالمومنین علیه السلام نکاح باطل است و مهریه هم تعلق نمیگیرد. وفرزندان در فرض جهل محکوم به حکم ولد شبهه بوده و حلال زاده هستند.