استفاده آزاد از حامل های انرژی

استفتائاتدسته بندی: فقهیاستفاده آزاد از حامل های انرژی
سؤال:

یک شرکت تولیدی هستیم که برای کارمان نیاز به گاز داریم که بعد از دو سال موفق به دریافت گاز شدیم فقط منتظر کنتور آن هستیم که حدود بیش از یک ماه طول می‌کشد میتوانیم فعلا از گاز استفاده کنیم بدون کنتور بعد هزینه آن را پرداخت کنیم؟

پاسخ:

با استجازه از شرکت گاز مانعی ندارد.