تخلف از شروط معامله

استفتائاتدسته بندی: بیعتخلف از شروط معامله
سؤال:

اینجانب قبل بیماری کرونا یک خانه ای در روستای نمکلان (هشتگرد ) خریداری کردم . فروشنده از من درخواست کرد چکهای مشتری هایم را بدهم و من هم چک های مشتری هایم رابابت مبلغ معامله دادم و قرارداد نوشتیم .فروشنده از من خواست که در مبایعه نامه بنویسیم (در صورت پاس نشدن هر یک از چکها معامله فسخ میباشد) با اینکه میدانست چکها متعلق به مشتری میباشد در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ بیماری کرونا در کشور به اوج رسید و دولت بانکها را نیمه تعطیل کرد و کاسبی ها کلا خراب شد و کشور در حالت قرنطینه رفت و تا آن زمان ۸۰ درصد چکهایم پاس شده بود ، چک یکی مانده به آخر مشتری به دلیل نیمه تعطیل بودن کشور و بانکها وبیماری کرونا برگشت خورد و فروشنده به محض اینکه بعد از چند روز به من اطلاع داد چک برگشت خورده ، اینجانب مبلغ چک را برایش واریز کردم آیا شرعا با توجه به اینکه نوشته بودیم در قرارداد که در صورت پاس نشدن هر یک از چکها معامله فسخ است ، آیا معامله فسخ است؟

پاسخ:

چنانچه عرفا مصداق تاخیر در پرداخت به موقع بعض از ثمن معامله نباشد،فروشنده حق فسخ ندارد