تزریق سرم وآمپول در حال روزه

استفتائاتدسته بندی: فقهیتزریق سرم وآمپول در حال روزه
سؤال:

تزریق آمپولها و سرمهای مسکّن و تسکین‌دهنده درد برای فرد روزه‌دار چه حکمی دارد و آیا باعث بطلان روزه می‌شود؟

پاسخ:

تزریق آمپول و سرم موجب بطلان روزه نمی‌شود.