حکم نماز در مسافرت به جهت شغل

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم نماز در مسافرت به جهت شغل
سؤال:

 فردیست برای شغلش در هفته ۲روز به مسافرت می‌رود ( در ماه ۸ روز) حکم نمازش چیست؟

پاسخ:

در فرض مذکور نماز تمام است.