حکم نماز مسافر در مسیر بازگشت

استفتائاتدسته بندی: فقهیحکم نماز مسافر در مسیر بازگشت
سؤال:

معمولاً فرودگاه با فاصله‌ای در حدّ ترخّص شهر قرار دارد حال مسافرین که به فرودگاه شهر خود وارد می‌شوند آیا استصحاب سفر کنند و در فرودگاه نماز خود را شکسته بخوانند یا چون عرفاً وارد شهر خود شده‌اند (نه بادقت فقهی) تمام بخوانند؟

پاسخ:

اگر خارج از حد ترخص نباشد نماز تمام است.