خمس سود بانکی و شهریه طلاب

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتخمس سود بانکی و شهریه طلاب
سؤال:

 ۱. آیا به سود سپرده بانکی خمس تعلق می‌گیرد؟

  ۲. آیا به شهریۀ طلاب که مراجع معظم از خمس سهم امام؟ع؟ به ایشان پرداخت می‌کنند خمس تعلق می‌گیرد؟

پاسخ:

۱ و ۲. چنانچه مازاد بر مؤونۀ سال باشد، متعلق خمس است.