دعا خواندن در رکوع وسجده

استفتائاتدسته بندی: فقهیدعا خواندن در رکوع وسجده
سؤال:

سلام علیکم آیادر رکوع و سجده، فرد میتواند هردعائی را که با تلفظ صحیح باشد، بخواند، حتی دعائی که ازحضرات معصومین علیهم السلام وارد نشده باشد، لکن ما درمقام دعا، از خداوند متعال بخواهیم؟

پاسخ:

بسمه تعالی
سلام علیکم
بعد از ذکر واجب مانعی ندارد اگر چه ترجیح با ادعیه مأثوره است.