روزه زن شیرده

استفتائاتدسته بندی: فقهیروزه زن شیرده
سؤال:

اگر زن شیرده بتواند با شیر خشک بچه‌اش را سیر کند آیا چنین کاری واجب است تا روزۀ رمضان را بگیرد یا مخیر است که روزه نگیرد و خود شیر دهد یا شیر خشک دهد و روزه بگیرد؟ (البته باعدم امکان روزه‌داری با شیردهی در فروض سؤال)

پاسخ:

اگر مستلزم ضرر به طفل باشد روزه گرفتن جایز نیست.