زنا با زن شوهردار

استفتائاتدسته بندی: فقهیزنا با زن شوهردار
سؤال:

چنانچه یک مرد با یک زن شوهردار عمل زنا را انجام دهد ودخول صورت بگیرد و آن زن بعدا شوهرش فوت کند یا شوهر او را طلاق دهد آیا این زن و مرد میتوانند درصورت توبه باهم ازدواج موقت کنند یانه؟

واگر جواب منفی است آیا میتوان به فقیهی دیگر رجوع کرد که اجازه بدهند یانه؟

پاسخ:

در فرض مذکور ازدواج مانعی ندارد.