شک در نجاست

استفتائاتدسته بندی: فقهیشک در نجاست
سؤال:

بعد از بیرون اومدن از سرویس بهداشتی متوجه بشم که یه قطره آب روی پا چکیده، حکمش چیه؟ نجسه یا پاکه؟

پاسخ:

تا یقین به نجاست ندارید پاک است.