عمل نکردن به شرط در خرید و فروش

استفتائاتدسته بندی: بیععمل نکردن به شرط در خرید و فروش
سؤال:

اگر دولت اجناسی را در اختیار فروشنده بگذارد که به قیمت ارزانتر بفروشد ولی او به قیمت آزاد بفروشد آیا این فروشنده صرفاً به جهت مخالفت با شرط گناهکار است یا این معاملات باطل است و سود مازاد را باید به مشتریها برگرداند؟

پاسخ:

عمل به شرط واجب است و در صورت تخلف، فرد مذکور گناهکار است
و باید جبران خسارت کند اما معامله، باطل نیست.