وام کمک هزینه سفر زیارتی

استفتائاتدسته بندی: فقهیوام کمک هزینه سفر زیارتی
سؤال:

بعضی از بانک ها به عنوان کمک هزینه زیارت اربعین حضرت سیدالشهدا صلوات الله علیه، وام هایی با سود معتنابه، به متقاضیان پرداخت می‌کنند. از محضر آیت اللهی استدعا داریم که تکلیف مومنین را نسبت به حکم شرعی اخذ چنین وام هایی مشخص فرمایند.

پاسخ:

در مفروض سؤال محکوم به ربا می باشد و جایز نیست.