پرداخت فطریه به ارحام فقیر

استفتائاتدسته بندی: خمس و زکاتپرداخت فطریه به ارحام فقیر
سؤال:

پدربزرگ می‌تواند فطریه‌اش را به نوه‌اش که یتیم و فقیر است بدهد در این فروض:

  • ۱. خودش نفقۀ او را می‌دهد
  • ۲. از راه دیگر تأمین می‌شود
  • ۳. بخواهد فطریه را خرج امور راجح دیگر یتیم کندغیر نفقه مثل سفر و اسباب‌بازی و تحصیل و…؟
پاسخ:

در هر سه فرض پرداخت زکات فطره جایز نیست.