گوش دادن به خوانندگی زن

استفتائاتدسته بندی: فقهیگوش دادن به خوانندگی زن
سؤال:

به تازگی به واسطه پدیده «هوش مصنوعی» می‌توان اقدام به ساخت آواز منطبق با سبک و صدای یک انسان معلوم و معین کرد. صدایی که بدین واسطه تولید می‌شود گرچه واقعیت ندارد و ساخته و پرداخته‌ی دستگاه است و توسط انسان واقعی ایجاد نشده اما عینا به سبک و لحن صدای یک انسان معلوم و معین (مثلا یک خواننده مشخص) است. سوال اینکه اگر آواز یک خواننده زن به این صورت ساخته شود (درحالی که چنان که اشاره شد این صدای تولیدشده واقعا صدای انسان مونث نیست بلکه صدای دستگاه است که تنها به سبک و لحن آن فرد شبیه‌سازی شده است) آیا این صدا همان حکم صدای انسان واقعی را دارد و حرمت گوش دادن به آوازخوانی زن، به این محصول تولید شده تسری می‌یابد؟

پاسخ:

چنانچه استماع آن موجب ریبه و وقوع در گناه شود جایز نیست.