استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

محروم شدن فرزندان دختر از ارث

با عرض سلام. بنابر فرموده فقیهان امامیه چنانچه فردی وصیّت نماید که بعد از مرگ برخی از ورّاث ارث نبرند این نوع وصیّت به جهت مخالفت با احکامِ تشریع شده ارث باطل است. حال پرسش این است که در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناث مورّث از ارث محروم شوند، اموالشان را وقف بر …