استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

سن یائسگی و راه های قبول ادعای زن در یائسگی

سلام علیکم ۱- در احکام حیض آمده است، زن غیرسیده در سن ۵۰ سالگی یائسه می‌شود. ولی اگر زنی شک کند که یائسه شده است یا نه، باید بنا بگذارد که یائسه نیست. سؤال بنده این است که این شک، مربوط به (شکِّ در رسیدن به سن یائسگی) است یا این که شک در علائم …

شرط پرداخت اجرت المثل ایام تصرف

با سلام. اینجانب قصد دارم تا آپارتمان خود را به دیگری اجاره بدهم و بصورت همزمان مبلغی را نیز از وی بصورت قرض الحسنه دریافت نموده و این مبلغ را در قرارداد اجاره منعکس بنمایم، حال اگر توافق بکنیم که اگر مستأجر پس از انقضاء قرارداد اجاره مورد اجاره را تخلیه ننماید، مکلف است روزانه …

مسواک زدن در حال روزه

سلام علیکم ۱) اگرفردروزه دارمسواک بزندوآب دهانش راتخلیه کندولی دهانش طعم خمیردندان بگیرد آیا فـرودادن آب دهان اشکال دارد۲) و همچنین جویدن آدامس بدون اینکـه محتوا وذرات انرافرودهدبرای اینکه دهانش خوش بو گردد و۳همچنین جویدن آدامس در حالیکه طعم نداردباحفاظت براینکه ذراتش فرونرود؟تشکر

محاسبه سال خمسی

سلام علیکم سال خمسی فـردی شهریورماه می باشد و هـرسال در اردیبهشت اقدام به خـرید برنجیک سال خانواده می کند.و قریب به ده سال هست برای برنج سال خمسی مجزا درنظرگرفته است.۱.آیا سال خمسی مجزا جایز هست یا مطلقا جایز نیست؟۲.در فرض عدم جایز بودن،تکلیف خمس های سابق چیست؟

شک در رکعات نمازهای نافله

سلام علیکم ۱)فردی مشغول نمازشب است حدفاصل دورکعتیها یاداخل نمازشک میکنددورکعتی مثلاچهارم است یاپنجم چه کند۲) درفرض سوال قبل اگرنمازشب براو به نذر واجب شده بازحکم همان است۳) آیاانسان میتوانداجیرشودکه نمازهای نافله اش رابه نیابت ویا اهدائ ثواب برای زنده یا مرده بخواندتبرعایادرقبال پول؟باتشکر

پرداخت کفاره به فقیر

اگرفردی پولی دهدجهت کفاره که به نیابتش برای فقیرنان بخریم ولی ازمد شرعیکمترباشدآیا می توانیم ناقصی آنراجبران کنیم بدون اینکه به اوبگوییم وآیا اوبری الذمه می شود؟۲و آیا در سایر وجوه شرعی مثل خمس، زکات، فطریه، ردمظالم، و بدهی اگر بدوناذن و اجازه ونیابت و وکالت ازطرف زنده یامرده پرداخت کنیم تبرعا یا با قصدرجوع …

انفاق با پول حرام

با عرض سلام و اهدای تحیتشخص خیری حدود ۱۵ میلیون بعنوان صدقه و گاه انفاق به بنده داد از این پول حدودده میلیون خرج نیازمندان شد و ۵ میلیون باقیست حال معلوم شده این پولها از طریق نامشروع تحصیل شده بود و الان شخص خیر در بازداشت است و شاکی دارد حال تکلیف پولهای خرج …