استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

تصرف در اموال حسینیه

سلام. مقداری وسایل بر حسب نیازم از آن حسینیه تصرف کردم و با اجازه اجمالی یکی از مسئولین بیت یکـی از مـراجع …که آن حسینیه تحت مدیریت شان بـوده…  برداشتم از قبیل بخـاری و فرش … و حالا برگرداندن آن وسایل مفسده بسیار زیادی دارد …پول وسایل یا اصل وسایل را  برگردانم یا اینکه اجازه …

اخذ امضا به صورت زور

با سلام.احتراما هشت سال پیش چند نفر بنده را مورد ضرب و شتم قرارداده و در همین حال و وضعیت از اینجانب به صورت زوری اقدام به اخذسند به عنف مبنی بر فروش خودرو و ۳ فقره چک سفید امضا اخذ نموده اند.حال از محضرعالی تقاضامندم اعلام فرماییدحکم اخذ چنین اسنادی به صورت اکراه و …

خواندن نماز با وضویی که از مسجد دیگر گرفته شده

با سلام. فردی از مسجد یا حسینیه وضو گرفت و صلواتی فرستاد یا قرآنی خواند و یا به هر دلیلی هیچ ذکری نگفت و نمازش را در محل دیگری خواند. ۱- آیا با این وضو می تواند در محل دیگر نماز بخواند و احکام و آثار وضو همچون جواز مس مصحف و.. بر آن مترتب …

اقتدا به امام جماعت غیر عادل

با سلام.اگر امام جماعت را عادل نمی دانیم یا قرائتش صحیح نباشد آیا می توان نماز قضای احتمالی و احتیاطی از خود یا قضای احتیاطی یا یقینی که از طرف میتی تبرعا و مجانا می خوانم را به چنین امام جماعتی اقتدا کنم یا اگر در چنین موقعیتی گیر افتادیم صورتا جماعت را همراهی کنم …

پیوند اعضاء در مرگ مغزی

سلام۱)اگرفردی مرگ مغزی یاعادی شد می توانند اعضایش را برای پیوند به دیگران بردارند چه وصیت کرده یا نکرده باشد۲)در جواز این مساله طبق نظر مرجع تقلید میت یا زنده ها یا قانون هرکشور یا اذن اولیاء میت عمل می شود۳)پولی که جهت اذن دراین کار به وراث داده می شود چه نام دارد و …