استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

موانع اقتدا به امام جماعت

سلام فردی دارای سلس البول است ودیگران رانهی می کند از اینکه در نماز به اواقتدا کنند؛ ولی چون نمیخواهد آنها علت رابدانند آنها مصر هستند اقتداکنند. آیابعد از چنین نهیی ۱) این فرد مسولیتی نسبت به اقتدای دیگران دارد ۲)و نماز مامومین با نهی امام نیز صحیح است به دلیل اینکه او را عادل …

خمس اموالی که استفاده ای نکرده

سلام فردی مقداری وسایل داشته که به اصلش خمس نگرفته و مدتی یا چند سال استفاده کرده وحالا مورد نیازش نیست و یا ازحیز انتفاع خارج شده و آن را می فروشد. آیا۱) به محض فروش بایدخمس پولش رابدهد؛ هرچندبه سال خمسی اونرسیده باشد؟ ۲) اگربه دیگری اهداء کند با معوض یا غیر آن چه …

چگونگی عمل به وصیت و نافذ بودن آن

با سلام. فردی در وصیت‌نامه خود نوشته است: «اینجانب در حال حیات اختیاراً و لا جبراً و لا اکراهاً یک باب خانه دویست‌وشصت مترمربع دارم که نصف آن بعد از فوت اینجانب مال دخترم و نصف دیگر مال همسرم می‌باشد مادامی که زنده است. بعد از فوت او (همسرم) آن را بفروشند و برای اینجانب …

تردد زیاد در سفر

سلام فردی است به جهت شغلش هفته ای یک یا دو یا سه مرتبه ازاصفهان به تهران می رود وگاهی ده روزیکمرتبه وگاهی ماهی یک مرتبه واین بسته به اقتضای کار و ماموریت است ومعلومنیست تاچه موقع ادامه یابد فعلااین فرد در این سفرها بین راه ومقصدنمازوروزه اش چه حکم دارد؟ و آیاکثیر السفراست؟باتشکر

مصداق کثیر السفر

بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم اسافر عده أیام على الاقل یوم فی الاسبوع و حتى یومیا ما عدا العطل فی الأسبوع للدراسه الأکادیمیه و المسافه الشرعیه عن الوطن الحالی مجتازه، ما حکم الصلاه والصوم؟ هل بعتبر ذلک بما یسمى بکثیر السفر او مرکز الجامعه کمقر لی مثلا فأتم الصلاه و أصوم؟ مشکورین ومأجورین