استفتائات

استفتائاتدسته بندی: فقهی

ادعای مالکیت چند نفر در املاک ارثیه

با سلام اگر تعدادی از ورثه باهم مدعی مالکیت املاک ماترک ارثیه شوند و با وجود منفعت مشترک شان در این ادعا به نفع ادعای مشترک یکدیگر اقرار کنند که در نتیجه هیچ سهمی از این املاک ماترک ارثیه برای ورثه دیگر باقی نماند چنانچه سند معتبر شرعی و قانونی برای ادعای مذکور ارائه نشده …

ادای نماز قضای پدر در صورت عجز و ناتوانی پسر بزرگتر

با سلام. مردی عاجز از تصحیح قرائت نمازش می باشد و به دلیل کهولت سن و عجز، نماز یومیه اش را نشسته یا خوابیده می خواند از طرفی نماز قضای پدرش به عنوان ولد اکبر بر عهده اوست و از طرفی پول ندارد که استیجار کند یا اگر دارد نمی خواهد نمی خواهد پول بدهد …

سود بانکهایی که از ابتدا مقدار سود را تعیین می کنند

سلام علیکم سوال: حسابهای سپرده کوتاه مدت و بلند مدت بانکها ماهانه درصدی مشخص و از قبل تعیین شده به سپرده گذاران می دهند حکمش چیست؟ جواب: چون پولی که در بانک گذاشته می شود قرض نیست بلکه ودیعه است بنابراین اگرچه تعیین سود و شرط بشود اشکال ندارد چون ربا نیست؟ ایا جواب فوق …

وصیت ثلث مال مرحوم برای اعمال واجب

با سلام به استحضار می رساند مرحوم موصی با علم بر اینکه فرزندش نماز و روزه های واجب ایشان را به جا نمی آورد با انتخاب بنده به عنوان وصی، وصیت نموده است از ثلث وی بر ایشان نماز و روزه استیجاری و رد مظلمه، تغسیل و تکفین و تدفین و در مراسم عزاداری و …

ادعا در معاملات ربوی

با سلام۱- آیا صرف ادعای یک نفر مبنی بر معامله ربوی با شخص دیگر  علیرغم آنکه وجود تعدادی از معاملات کالایی صحیح و شرعی فی مابین آنها محرز و مسلم می باشد، دلالت بر ربوی بودن معامله دارد؟ ۲- آیا در روابط مالی فی مابین افراد، اصل بر ربوی بودن و نامشروع بودن معاملات و …

عدم استحقاق نفقه برای زن ناشزه

سلام علیکم زن و مردی در شرف طلاق اند؛ حال یا پیش هم هستند و یا زن خودش خانه پدرش رفته یا شوهر اخراجش کرده است. لطفا بفرمایید۱) اگرمرد قصد طلاق دارد۲) اگر زن طلاق می خواهد۳) هردو قصد جدایی دارند آیا نفقه در این صور هنوز بر عهده مرد است حتی در زمان طلاق …

بردن کفش به صورت اشتباهی

سلام علیکم ۱) اگر انسان اشتباهاکفش دیگری را پوشیده وحالاهم مایوس ازدسترسی به اوست و او را نمی شناسد البته طرف مقابل هم بعد ما چون کفش خود را پیدا نکرده کفش ما را پوشیده  و رفته حال ما با این کفشها چه کنیم۲) مثال مذکور آیا همان مجهول المالک است? ۳)آیا حکم برخورد با …

نگهداری سگ های زینتی

سلام علیکم ۱) سگهای زینتی اگربه داعی رفع افسردگی و سرگرمی و دیگر دواعی عقلایی باشد آیاخریدو فروش و نگهداری و،،آن جایزاست۲) اگرسگ مزبور را فردی سرقت کند یا بکشدآیاضامن است ۳) برفرض اینکه اینگونه سگها که دربین عرف مردم خریدوفروش می شود ولی شرعاپول دادن درقبالش حرام است باچه عنوان اگردر قبالش پول دهند …

شکستن نماز در حال عدم حضور قلب

سلام علیکم ۱)شکستن نماز در صورت عدم رعایت تربیت و موالات در اصول اصلی نماز و حضور قلبچه حکمی دارد؟ ۲)برخی افراد رژیم گیاه خواری می گیرند و از خوردن گوشت ماهی و گوشتقرمز و لبنیات و تخم مرغ و عسل پرهیز میکنند و علنا فقط از میوه ها و سبزیجات و اقلام غیر گوشتی …