استفتائات

استفتائاتدسته بندی: ارث و وصیت

چگونگی عمل به وصیت و نافذ بودن آن

با سلام. فردی در وصیت‌نامه خود نوشته است: «اینجانب در حال حیات اختیاراً و لا جبراً و لا اکراهاً یک باب خانه دویست‌وشصت مترمربع دارم که نصف آن بعد از فوت اینجانب مال دخترم و نصف دیگر مال همسرم می‌باشد مادامی که زنده است. بعد از فوت او (همسرم) آن را بفروشند و برای اینجانب …

ادعای مالکیت چند نفر در املاک ارثیه

با سلام اگر تعدادی از ورثه باهم مدعی مالکیت املاک ماترک ارثیه شوند و با وجود منفعت مشترک شان در این ادعا به نفع ادعای مشترک یکدیگر اقرار کنند که در نتیجه هیچ سهمی از این املاک ماترک ارثیه برای ورثه دیگر باقی نماند چنانچه سند معتبر شرعی و قانونی برای ادعای مذکور ارائه نشده …

وصیت ثلث مال مرحوم برای اعمال واجب

با سلام به استحضار می رساند مرحوم موصی با علم بر اینکه فرزندش نماز و روزه های واجب ایشان را به جا نمی آورد با انتخاب بنده به عنوان وصی، وصیت نموده است از ثلث وی بر ایشان نماز و روزه استیجاری و رد مظلمه، تغسیل و تکفین و تدفین و در مراسم عزاداری و …

پیوند اعضاء در مرگ مغزی

سلام۱)اگرفردی مرگ مغزی یاعادی شد می توانند اعضایش را برای پیوند به دیگران بردارند چه وصیت کرده یا نکرده باشد۲)در جواز این مساله طبق نظر مرجع تقلید میت یا زنده ها یا قانون هرکشور یا اذن اولیاء میت عمل می شود۳)پولی که جهت اذن دراین کار به وراث داده می شود چه نام دارد و …

محروم شدن فرزندان دختر از ارث

با عرض سلام. بنابر فرموده فقیهان امامیه چنانچه فردی وصیّت نماید که بعد از مرگ برخی از ورّاث ارث نبرند این نوع وصیّت به جهت مخالفت با احکامِ تشریع شده ارث باطل است. حال پرسش این است که در قدیم مرسوم بوده برای اینکه فرزندان اُناث مورّث از ارث محروم شوند، اموالشان را وقف بر …