برخی از آثار قرآنی برائت

در آیات الهی، هم‌چون آیه ۲۲ سوره مجادله، آثار و ثمرات برائت از مشرکان و دشمنان دین بیان شده است.
یکی از این ثمرات آن است که دل‌های برائت‌جویان، سرشار از ایمان و یقین به پروردگار می‌شود.
دیگر آن‌که این دل‌ها، با روح پروردگار تأیید و تقویت می‌شود؛ همچنین برائت‌جویان صلاحیت و قابلیت ورود به بهشت الهی را دریافت و جزو سپاهیان پروردگار و وابستگان او محسوب می‌شوند.

 از جلسات به سوی معرفت
آیت الله یثربی مدظله