خاتم الانبیاء و رحمتی که می‌گستراند

رسول خاتم صلى الله علیه وآله وسلم در جامعه‌ای از محبت و مهرورزی سخن می‌گفتند که به انواع مسایل خرافی و خشونت آلوده بود. لذا ایشان از هر فرصتی بهره‌می‌بردند تا اعراب را به سوی رحم، محبت و مهرورزی سوق دهند.
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم در مورد توبه‌پذیر بودن خداوند متعال می‌فرمایند:
همانا خداوند متعال آغوش رحمت‌اش را در شب می‌گشاید تا کسانی‌که در روز مرتکب گناه شده‌اند، توبه نمایند؛ و آغوش رحمت‌اش را در روز می‌گشاید تا کسانی‌که در شب مرتکب معصیت شده‌اند، توبه کنند..

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله