دشمن اهل بیت، درباره امام صادق چه گفت؟

فضائل حضرت امام صادق علیه‌السلام آن‌چنان فراوان بود که کسی نمی‌توانست آنها را مخفی نماید. به عنوان نمونه منصور دوانیقی که کینه عجیبی با اهل بیت علیهم‌السلام داشت، چنین اعتراف می‌کند:
جعفر [ حضرت امام صادق علیه‌السلام ] از کسانی است که خداوند در مورد او فرموده: « سپس این کتاب را به بندگان برگزیده خویش به میراث دادیم. » و او از برگزیدگان خداوند و از پیشگامان خیرات است.

? از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله