فصل الخطابی که قرآن معرفی می‌کند

قرآن کریم یکی از راه‌های حل و فصل اختلاف‌ها و نزاع‌ها را رجوع به رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم معرفی نموده است:

«و هرگاه در چیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید، اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان دارید.»

این آیه‌ی شریف، فصل الخطاب منازعات و مشکلات را خدا و رسول‌اش معرفی می‌کند.

عطف « الرسول » به « الله » بیانگر این نکته است که هرچه پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم می‌گویند، از سوی خداست و ایشان هرگز خارج از محدوده‌ی وحی، سخنی بر زبان نمی‌آورند.

شاهد این ادّعا آن است که اگر آن حضرت، فقط در تلقّی و ابلاغ وحی، معصوم بودند و در دیگر امور دچار اشتباه و خطا می‌شدند، معنا نداشت که بعد از خداوند به عنوان فصل الخطاب محسوب گردند.

 از کتاب ” سیری در آیات ولایت و امامت “

آیت الله یثربی مدظله