المدارج الفقهیه، الزکاه

کتاب ” المدارج الفقهیه” با محوریت بحث «زکات»، حاصل درس های استاد معظم، در طول سه سال می باشد،که توسط گروه علمی پژوهشی متشکل از شاگردان معظم له، تنظیم گردیده است. این مطالب با نظارت حضرت استاد و محققین موسسه تحقیقاتی علامه مجدد وحید بهبهانی رحمه الله علیه مراحل تنظیم و تدوین نهایی را سپری کرده است.

در این نوشتار ،حضرت استاد با مبنا قرار دادن کتاب«عروه الوثقی» تالیف مرحوم آیت الله سید کاظم طباطبایی یزدی قدس سره، که به لحاظ دسته بندی مسائل و نیز فروع مطرح شده، مدار مباحث حوزه های فقهی است، مطالب خویش را در قالبی استدلالی مطرح نموده اند. دقت در بیان تمام فروع و حواشی استدلال و توجه به تحقیقات ارزشمند گذشتگان از ویژگی های ارزشمند این اثر فقهی می باشد.

مهم ترین فصول این اثر ارزشمند عبارت اند از: شروط وجوب الزکاه، فی الاجناس التی تتعلّق بها الزکاه، أصناف المستحقّین للزکاه، أوصاف المستحقّین، فی أنّ الزکاه من العبادات، فی زکاه الفطره.

پیش از این هشت جلد دیگر از این موسوعه ی فقهی با موضوعات مکاسب محرمه، حج، خمس و صوم، از حضرت آیت الله یثربی مد ظله منتشر و به مجامع علمی عرضه گردیده بود که با انتشار کتاب زکات، تعداد مجلدات این موسوعه به ده جلد رسید.

برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.