دسامبر, 2017

  • 27 دسامبر

    حقوق نیکوکار

    حقوق نیکوکار سیزدهمین و آخرین جلد از مجموعه جستارهایی در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام تالیف استاد معظم حضرت آیت الله یثربی دام ظله، که شرحی بر حق نیکوکار، حق امام جماعت و حق موذن می باشد و در ۱۵۲ صفحه به همت انتشارات علامه بهبهانی (ره) منتشر گردیده …