سیری در آیات ولایت و امامت، جلد ۲ نقد نظریه عدالت صحابه

در این مجموعه سعی بر آن بوده که مهترین آیات و روایات مورد استناد اهل سنت بر اثبات عدالت تمامی صحابه به روشی دقیق و علمی مورد بررسی و نقد قرار گیرد. همچنین نحوه استدلال اهل سنت و نیز بررسی سندی و دلالتی روایات نیز مورد توجه مولف بوده است.

یکی از نکات برجسته این کتاب، شیوایی و پرهیز از بیان پیچیده است که باعث شده است همه اقشار بتوانند از این کتاب استفاده نمایند. نیز استفاده از یک صد و هشتاد منبع و جمع آوری استدلال های مطرح متکلمان اهل سنت در موضوع عدالت صحابه در یک کتاب از دیگر ویژگی های این مجموعه می باشد.

این کتاب در چهار فصل تدوین یافته است که فصول و برخی از مطالب مندرج درآنها به طور مختصر در ذیل مورد توجه قرار می گیرد:

فصل اول شامل: مقدمه، طرح موضوع، معنا و مفهوم صحابه، هدف از ارائه موضوع، ثمرات عدالت صحابه، ادله اهل سنت، شناخت گروه های صدر اسلام، تفاوت منافقین و بیمار دلان، ویژگی های بیماردلان در قرآن، بررسی ویژگی های مومنین در قرآن، اشکالاتی بر نظریه عدالت صحابه و چکیده فصل.

فصل دوم شامل: صحابه در ترازوی تاریخ، منافقان و روش های تضعیف روحیه، سرانجام غزوه تبوک، توطئه قتل رسول الله(صلی الله علیه و آله و سلم)، تحریف حقایق حربه ای پوشالی و چکیده فصل.

فصل سوم شامل: عدالت صحابه از نظر آیات، تاملی در سوره توبه، نشانه های منافقان در سوره توبه، مجازات های منافقان، عدالت صحابه و پیشگامی در اسلام، شرایط توبه از دیدگاه امیر المومنین(علیه السلام)، بررسی عدالت صحابه در سوره حشر، صحابه شاهدین عادل، اجتهاد در مقابل نص، صحابه ایمن از عذاب و رسوایی، شرط عدالت بقا بر ایمان، ارتداد مخالف عدالت صحابه، نقد استدلال مالک بن انس و چکیده فصل.

فصل چهارم شامل: استناد به سنت برای اثبات عدالت صحابه، صحابه چون ستارگان، اختلاف نظر در میان صحابه، تفاوت امت برتر با اصحاب عادل، برترین یاران در قرون اولیه، حرمت دشنام به صحابه، دشنام صحابه گناهی نابخشودنی، معاویه و سنت دشنام به امیر المومنین(علیه السلام)، محال بودن پیروی از همه صحابه، سیاست بنی امیه برای محو تشیع، چکیده فصل، منابع و مآخذ و فهرست مطالب.

در بخشی از «سخنی با خواننده» نوشته محمد جواد خلیلی، تدوین گر کتاب چنین آمده است: «رهبری جامعه اسلامی پس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)، یکی از بحث انگیزترین موضوعات در تاریخ فکر و اندیشه اسلامی ست. توجه به عنصر رهبری سیاسی و اجتماعی باعث پیدایش جریان ها و نحله های متفاوت فکری و سیاسی گردید. این جریان های فکری، علی رغم تفاوت در بینش و تنوع در آرا کلامی، فقهی و… دارای کی فصل مشترک می باشند. در تمامی این نحله ها، عنصر رهبری به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در پیدایش، شکل گیری و یا ادامه حیات آنها دخیل و موثر می باشد.»

قیمت این کتاب: ۳۵۰۰۰ ریال می باشد. برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.