سیری در آیات ولایت و امامت، جلد ۵ بررسی آیه تطهیر

پنجمین جلد از مجموعه کتاب‌های «سیری در آیات ولایت و امامت» تألیف حضرت ایت الله یثربی دامت برکاته، در تکمیل مباحث عصمت، که در جلد چهارم ارائه شده بود می‌باشد و به بررسی آیه‌ ۳۳ سوره‌ی احزاب، معروف به آیه‌ تطهیر می‌پردازد. آیه‌تطهیر از مهم‌ترین آیاتی است که می‌توان با استناد به آن، عصمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه‌ اطهار علیهم السلام را ثابت نمود.

استاد معظم در این اثر، ابتدا به ارتباط مسئله‌ی طهارت و علم به معانی قرآن پرداخته و سپس آیه‌ تطهیر را به لحاظ مفهومی و مصداقی مورد بررسی قرار داده است. در جانب مقابل، نظریه‌های مخالفان شیعه براساس منابع مذهب مخالفین، مورد نقادی قرار گرفته است.

این اثر گرانبها در دو فصل تدوین یافته است که فصول و برخی از مطالب مندرج در آن‌ها به طور مختصر در ذیل مورد توجه قرار می‌گیرد.

فصل اول شامل ظاهر و باطن قرآن، راه‌های کسب یقین، عالم ملک و ملکوت، قلب در قرآن و احادیث، تطهیر قلب، علم حضرات معصومین علیهم السلام از دیدگاه قرآن و روایات، حضرات معصومین علیهم السلام الهام شوندگان از غیب و چکیده‌ فصل.

فصل دوم شامل، شدن نزول آیه ی تطهیر، ایه‌ی تطهیر و چینش آن، مفهوم اراده، تفاوت اراده‌ی خداوند و انسان، فرق مقام عصمت با مقام‌های دیگر، کفر و ارتداد عایشه و حفصه، شبهاتی پیرامون آیه‌ی تطهیر و اثبات عصمت معصومین علیهم السلام .

برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.