فتوحات خلفا

کتاب فتوحات خلفا، تلخیص و چکیده کتاب “سیری در آیات ولایت و امامت جلد سوم” تألیف حضرت آیت الله یثربی مدظله می باشد.

کتاب حاضر به بررسی جنگهایی می پردازد که بعد از پیامبر صلی الله علیه وآله با عنوان فتوحات اسلامی از آن نام می برند با این بهانه که صحابه توسط این جنگ ها دین اسلام را در نقاط مختلف توسعه دادند و اعمال جهادی آنان بذر توحید را پراکنده کرده است و این مقطع تاریخی وانگیزه ی  کارگزاران آن و اهداف پیدا و پنهان آنان را بیان می نماید و در فصل پایانی به علل و انگیزه ی نظام خلافت از منع تدوین و گسترش احادیث رسول الله صلی الله علیه وآله و سلم پرداخته است.

قیمت این کتاب: ۵۰۰۰۰ ریال می باشد. برای تهیه این کتاب می توانید به آدرس: قم، خیابان معلم، معلم ۱۴، پلاک ۸ مراجعه نموده و یا با شماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۹۱۶۰۰۲۵۳۷۸۳۹۱۶۰ تماس حاصل فرمایید.