به سوى معرفت ۱۱۵: تلاش بیماردلان در تخریب چهره امیرمؤمنان علیه‏ السلام

kasha115