به سوى معرفت ۱۱۶: تلاش بیماردلان در تخریب چهره امیرمؤمنان علیه ‏السلام (۲)

kasha116