به سوى معرفت ۱۱۹: اراده کردگار طهارت ائمّه اطهار علیهم ‏السلام

kasha119