به سوى معرفت ۲۵: بى پرده تا خدا، این است سیّد الشهدا علیه السلام

kashan25