به سوى معرفت ۵۵: دلاورانى از سیستان، در برابر دستور سبّ امیرمؤمنان علیه‏ السلام

kashan55