به سوى معرفت ۶۹: حضرت امام صادق علیه‏ السلام، صاحب حق و داناى حقایق

kashan69