هدایت بدون عدالت ممکن نیست

حضرت آیت الله یثربی دامت برکاته در دویست و شصت و سومین جلسه از سلسله جلسات به سوی معرفت، در ادامه بررسی سیره و منش رسول خاتم صلی الله علیه و آله، مهم ترین وظیفه حاکمان جامعه را عدالت گستری دانستند.

این جلسه که در شامگاه چهارشنبه، ۱۳ دی ۱۳۹۶، مطابق با ۱۵ جمادی الثانی ۱۴۳۸ برگزار شد، استاد برجسته دروس خارج حوزه علمیه قم خاطرنشان کردند: سیره و منش رسول خاتم صلی الله علیه وآله وسلم مبتنی بر هدایت‌گری با پشتوانه رحمت و عدالت بود. این سیره در دوران قدرت ایشان و نیز پیش از قدرت، مستمر بود و دوگانگی در آن وجود نداشت.

استاد معظم ابراز داشتند: تمام فضایل در وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم وجود داشت و همّ و غمّ‌شان هدایت و برقراری عدالت بود. هیچ رذیله‌ای در وجود ایشان راه نداشت، چه این‌که ذره‌ای انحراف، مسیر هدایت و کمال انسان که غرض غایی خلقت است را مختل می‌کند. به طور کلی هدایت بدون عدالت ممکن نیست.

آیت الله یثربی عنوان داشتند: دروغ همانند غیبت از رذائل اخلاقی است. همان‌طور که گوش فرادادن به غیبت، گناه بزرگی است، استماع دروغ نیز مورد مذمت است و قرآن مجید با آیه ” سمّاعون للکذب ” این مفهوم را بیان کرده است. این مساله ممکن است در اداره جامعه و با بیان آمار نادرست باشد یا گفته‌هایی در مورد مؤمنان یا چاپلوسی و تملّق.

معظم له اظهار داشتند: تخریب سرمایه‌های اخلاقی و مالی، ریشه‌های اعتقادی و اخلاقی اجتماع را می‌خشکاند و از مردم کارآمد و خیّر، افرادی محتاج می‌سازد؛ لذا در معارف دین نسبت به دوری از کذب و تملق تاکید فراوانی وجود دارد.