ژانویه, 2018

  • 14 ژانویه

    نگاه به چهره همنشین

    یکی از حقوق همنشین این است که هنگام صحبت کردن، نظر و نگاه‌اش را از او برنگیرد. چه بسا افراد در یک مجلس خصوصی یا عمومی، کنار یکدیگر نشسته‌اند، اما حاضر نیستند نگاهی به همنشین خود بیندازند. این عمل، از بی‌اعتنایی و بی‌احترامی به همنشین حکایت می‌کند که بسیار مذموم …