اقبال دنیا، سعادت یا امتحان؟

بعضی افراد در دنیا به خاطر گرفتاری‌ها و کمبودهای مالی، دچار افسردگی و اندوه می‌شوند؛ اما باید بدانند که چنین نیست که آن عده‌ای که دنیا به آنان روی خوش نشان می‌دهد، حتما سعادتمند می‌شوند، چه بسا این اقبال دنیا، برای آنان “امتحان” و “عذاب الهی” باشد.
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
و کسانی که کفر ورزیده‌اند نپندارند که مهلتی که به آنان می‌دهیم، برای‌شان خیر است؛ ما فقط به آنان مهلت می‌دهیم تا گناهی بیفزایند، و برای آنان عذابی خوار کننده خواهد بود.

 از جلسات اخلاقى
آیت الله یثربی مدظله