او را ناظر بدان

مقدار ارزش اعمال انسان و پاداشی که از سوی پروردگار دریافت می‌کند، به اندازه معرفت و شناخت اوست. هرچه معرفت انسان به اسماء و صفات باری تعالی بیشتر باشد، پیمودن مراحل کمال با سرعت بیشتری انجام می‌گیرد.
حضرت امام صادق علیه‌السلام به اسحاق بن عمار می‌فرمایند:
ای اسحاق! از خدا بترس به گونه‌ای که او را همواره ناظر بر اعمال خویش بدانی. اگر تو حضور او را درک نمی‌کنی، او همواره بر اعمال تو ناظر است و اگر گمان کنی که او تو را نمی‌بیند و از اعمال تو غافل و بی‌خبر است، همانا به او کفر ورزیدی و اگر می‌دانستی که او ناظر بر اعمال توست و باز هم در مقابل او معصیت نمودی، همانا او را کوچک‌ترین ناظران قرار دادی.

 از جلسات اخلاقى
آیت الله یثربی مدظله