رسم برادری

یکی از شروط برادری آن است که انسان برادر خود را از خود بیگانه و جدا نبیند.
حضرت امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند:
« مؤمن برادر مؤمن است و آنها همانند یک جسم هستند. اگر یک عضو به درد آید، دیگر اعضا نیز به درد می‌آید چرا که هر دو از یک روح هستند..»
اخوت به این معنی است که انسان‌ها خود را اعضای یک پیکر واحد بدانند. ثمره‌ی این نگرش آن است که اگر عضوی از اعضای این جسم آزرده شود، سایر اعضا نیز آن درد را احساس می‌کنند.

 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق خانواده، حق برادر
آیت الله یثربی مدظله