میلاد مبارک حضرت امام جواد علیه السلام

با توجه به ولادت حضرت جواد علیه‌السلام در سال ۱۹۵، درمی‌یابیم که سن مبارک حضرت امام رضا علیه‌السلام در آن زمان، حدود ۴۶ یا ۴۷ سال بوده است.
این موضوع که حضرت امام رضا علیه‌السلام تا آن زمان، از وجود فرزند محروم بودند، سرمایه‌ی تبلیغی وسیعی را برای شیاطین و مبلّغین فرقه‌ی واقفیّه فراهم آورد؛ ولی ولادت بابرکت حضرت امام جواد علیه‌السلام، تمام تبلیغات و سخنان واقفیّه را باطل کرد و موجب سرور و شادمانی حضرت امام رضا علیه‌السلام شد. حضرت امام رضا علیه‌السلام به حسین بن بشار فرمودند:
« قسم به خدا! فرزندی برای من متولد خواهد شد که مانند من رفتار می‌کند؛ حق را زنده و باطل را نابود می‌سازد.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله