آوریل, 2018

  • 5 آوریل

    دروغ، کلید خانه‌ی پلیدی‌ها

    یکی از مصادیق انحرافات زبان، دروغ گفتن و ارائه‌ی مطالب خلاف واقع است. براساس روایات، یکی از دلایل ناپسند بودن دروغ آن است که آلوده شدن به دروغ، مقدمه آلوده شدن به گناهان دیگر است. دروغ می‌تواند زمینه‌ی منزه جلوه دادن انسان را ایجاد کند و در این صورت، انسان …