نور رسول خدا، منشاء همه خوبی‌ها

با استناد به روایات فراوان در منابع روایی روشن می‌شود که خداوند ابتدا نور حضرات معصومین علیهم السلام را آفرید تا عبد او باشند و او را عبادت کرده و تسبیح گویند.
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم به جابر بن عبدالله فرمودند:
ای جابر! نخستین چیزی که خداوند آفرید، نور پیامبرت بود؛ سپس از آن نور تمام خیرها را هستی بخشید.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله