سرور عبادت کنندگان

لقب شریف “سید الساجدین” از جمله القاب خاص و ویژه حضرت امام سجاد علیه‌السلام بوده که هم خداوند متعال در حدیث قدسی لوح و هم رسول خاتم صلی الله علیه وآله وسلم به آن تصریح نموده‌اند.
جابر بن عبدالله انصاری می‌گوید:
همراه رسول خدا صلی الله علیه وآله بودم در حالی‌که حسین (علیه السلام) در دامان ایشان بود و پیامبر با نوه خود مشغول بازی بودند. حضرت فرمودند: ای جابر! برای فرزندم حسین، فرزندی متولد می‌شود که او را علی نام می‌نهند. هنگامی که روز قیامت برپا می‌شود، منادی ندا می‌دهد: آقا و سرور عبادت کنندگان برخیزد؛ در این هنگام علی بن الحسین (علیهماالسلام) برمی‌خیزد.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله