حضرت علی‌اکبر

حضرت علی اکبر علیه‌السلام، فرزندی بود که قلب‌اش پذیرش تامّ و تمام علوم و معارف الهی را داشت و در دامان پدر پرورش یافت و موجب افتخار گردید.
محبت و علاقه انسان به فرزند، یک امر طبیعی و ذاتی است زیرا فرزند، بخشی از انسان و پاره‌ی تن اوست.
در روز عاشورا، هنگامی که حضرت علی اکبر علیه‌السلام، از پدر اذن جهاد طلبید، حضرت سیدالشهدا صلوات‌الله‌علیه بی‌درنگ به او اجازه دادند. مسلّماً تنها کسانی که فقط خداوند سبحان را می‌بینند و رضایت او را مدنظر دارند، بدون درنگ، تمام دارایی و هستی خود را بدون هیچ چشم‌داشتی، فدای محبوب و معبود حقیقی می‌کنند.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله