حقوق مردم بر حاکمان

حضرت امیرالمومنین علیه‌السلام بارها موضوع انسان دوستی و محبت به هم‌نوع را مورد تأکید قرار داده‌اند. از منظر ایشان، همان‌گونه که حاکم حقوقی بر مردم دارد، مردم نیز حقوقی بر حاکمان دارند که از اهمّ این حقوق آن است که حاکمان هر چه را بر خود ناپسند می‌دانند، بر مردم نیز مکروه بدانند.

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله