شادمانی‌های روزه‌دار

یکی از مهم‌ترین پاداش‌های روزه، شادمانی و سرور است. این سرور و فرح وعده داده شده، قابل وصف نیست و روزه‌دار، فقط هنگام ملاقات با خدا آن را احساس خواهد کرد.
حضرت امام صادق علیه السلام می‌فرمایند:
انسان روزه‌دار، دو سرور و خوشحالی دارد؛ یک خوشحالی به هنگام افطار، و یک سرور به هنگام دیدار پروردگارش.

 از کتاب “سیری در رساله حقوق امام سجاد علیه‌السلام”
حقوق نیایش، حق روزه
آیت الله یثربی مدظله