منشأ عصمت معصومین

خداوند متعال به حضرات ائمه معصومین علیهم السلام علمی عنایت فرموده که در پی آن، مصون و معصوم از هر لغزش و گناهی هستند.
به عبارت دیگر، عصمت حضرات معصومین علیهم السلام از مقوله‌ی علم است و گریز ایشان از گناه و معصیت، به دلیل علم و آگاهی ایشان به زشتی و پلیدی آن است؛ همان‌طور که بقیه‌ی انسان‌ها به بدی و زشتی خوردن نجاست، یا خطر نزدیک شدن به سیم برق بدون عایق و پرتاب کردن خود از بالای بلندی، علم دارند و از آن‌ها دوری می‌کنند.

 از کتاب “سیری در آیات ولایت و امامت”
آیت الله یثربی مدظله