جولای, 2018

  • 1 جولای

    آثار غیبت کردن

    یکی از حقوق زبان آن است که انسان زبان خود را با غیبت کردن، آلوده نسازد زیرا غیبت باعث پخش شدن خلاف‌کاری‌ها و اشاعه‌ی فحشا می‌شود. همچنین موجب به خطر افتادن آبرو، جان و مال اعضای جامعه‌ی اسلامی شده و حرمت مسلمان خدشه‌دار می‌گردد. رسول خدا صلی الله علیه وآله …