محبت خدا، محبت غیر خدا

انسان محب، حق را بر غیر حق مقدم می‌دارد زیرا محبت راستین جایی برای دوستی غیرمحبوب باقی نمی‌گذارد. بنابراین، محب خواسته‌ای جز آنچه محبوب می‌طلبد، ندارد. تمام همت محب صرف این می‌شود که در راهی قدم گذارد که او را به محبوب برساند.
در منابع روایی آمده است که حضرت امام صادق علیه السلام در پاسخ به سؤال شخصی در مورد عشق به امور مادی فرمودند:
دل‌هایی که از یاد خدا تهی گردد، خداوند محبت غیر خود را به آنها می‌چشاند.

 از جلسات اخلاقی
آیت الله یثربی مدظله