محبوبیت مردمی، عامل نفرت حکومت

یکی از دلایل دشمنی و اهانت دشمنان اهل بیت علیهم السلام، کینیه‌ی دیرینه‌ی آنان نسبت به حضرات معصومین علیهم السلام بود. آنان چون از نظر دانش، افرادی تهی‌دست بوده و متخلق به اخلاق حسنه نبودند، در میان مردم مقبولیت نداشتند.
در مقابل، اهل بیت علیهم السلام سرشار از علم، فضیلت و منقبت و متخلق به اخلاق انسانی بودند و به همین جهت بین مردم دارای محبوبیت فراوانی بودند و پذیرش این امر، برای دشمنان اهل بیت علیهم السلام بسیار سخت بود.
منصور دوانیقی که از محبوبیت حضرت امام صادق علیه السلام به خود می‌لرزید، گستاخانه به حضرت گفت:
« ای دشمن خدا! مردم عراق تو را امام می‌دانند و به تو زکات می‌دهند و به حکومت من پشت کرده و علیه من آشوب می‌کنند؛ خدا مرا بکشد اگر تو را نکشم. »

 از جلسات اعتقادی
آیت الله یثربی مدظله